1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Nexio Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i stanowi zapis zasad, sposobów przetwarzania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów oraz użytkowników niniejszej strony internetowej.

 

Przed korzystaniem z witryny internetowej prośba o dokładne zapoznanie się z treścią Polityką Prywatności. 

2. DEFINICJE

 1. Administrator danych- Nexio Management Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Polityka- niniejsza Polityka prywatności 
 5. Użytkownik- kandydat do pracy, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy i osoba odwiedzającą strony należące do Nexio, subskrybent newslettera.
 6. Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Nexio drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej, tj. wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, a także usługa newslettera (informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z zasadami przetwarzania Danych osobowych określonych w niniejszej Polityce Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod mailem: iod@nexio.pl.

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA

 • Przeprowadzanie rekrutacji na potrzeby Administratora – realizacja procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja kolejnych procesów rekrutacyjnych- jeżeli została wyrażona zgoda na dalsze rekrutacje, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Art. 221 § 1 Kodeksu Pracy
  • Prowadzenie bieżących rekrutacji- do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  • Prowadzenie przyszłych rekrutacji- do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 3 lata od dnia jej wyrażenia
  • Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Odpowiadanie Użytkownikom na przesyłane przez nich wiadomości oraz zapytania na skrzynki pocztowe – Art. 6 ust 1 lit. a oraz lit f RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na budowaniu wizerunku
  • Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Przetwarzanie w celu dostarczenia zamówionego Newslettera – Art. 6 ust 1 lit. a RODO
  • Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom – Art. 6 ust 1 lit. f RODO;
  • Do czasu ostania celu przetwarzania Danych osobowych
 • Zawieranie i obsługa umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umów Art. 6 ust. 1 lit b RODO; realizacja obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych Art. 6 ust. 1 lit c RODO
  • Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres wskazany w przepisach prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody
  • W przypadku dodatkowych usług benefitowych- do zakończenia stosunku pracy / zakończenia współpracy lub do momentu rezygnacji, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń
  • Wykorzystywanie wizerunku pracowników/współpracowników- do momentu wniesienia sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody na rozpowszechnienie wizerunku

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bywają sytuacje, w których Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym tj. firmom, przedsiębiorcą, instytucją publicznym. Przekazanie Danych osobowych wynika z przepisów prawa nakazującego przekazanie danych określonej instytucji publicznej np. Policji, sąd itp. oraz w sytuacjach realizacji umów z klientami Administratora, np. rezerwacje noclegów, legalizacja pobytu cudzoziemców itp., a także koniczności udostępneinia donych podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym.

 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu 
 • Prawo do wycofania zgody

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Spółka Nexio rozpatruje przesłany wniosek na adresiod@nexio.pl i przesyłam odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

6. COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

(źródło: https://www.ciasteczka.org.pl/polityka-prywatnosci)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Nexio Management Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa
NIP: 525-23-65-494

tel.: +48 22 244 13 50
e-mail: biuro@nexio.pl
sprzedaż: sprzedaz@nexio.pl
rekrutacja: rekrutacja@nexio.pl