Nexio Visual Management

 

TMS

Opis rozwiązania

 

Nexio Visual Management to innowacyjne rozwiązanie, które po raz pierwszy kompleksowo łączy profesjonalne doradztwo w zakresie lean management z najnowszymi technologiami - automatycznym przeglądem procesów. Służy do monitoringu przepływów w procesach biznesowych w celu zwiększania efektywności firmy. Dzięki wizualizacji kluczowych danych w jednym miejscu, umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie faktów przy jednoczesnym budowaniu świadomości procesowej w organizacji. Proponowane rozwiązanie angażuje wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie procesów, strukturyzując podejście do identyfikacji i rozwiązywania problemów.

Rozwiązanie przynosi korzyści w trzech perspektywach:

 

 1. Organizacji – realizacja celów strategicznych
 2. Klientów – terminowość i jakość świadczonych usług
 3. Pracowników – satysfakcja i zaangażowanie 
training
positive dynamic

Co nam daje Nexio Visual Management?

Rozwiązanie wyznacza ramy dzięki, którym każdy w organizacji dąży do realizacji celów strategicznych firmy poprzez obniżanie kosztów, poprawę jakości i terminowości świadczonych usług.

Dodatkowo:

 • Budowanie świadomości i przynależności do organizacji -> każdy pracownik ma dostęp do aktualnej mapy realizowanego procesu
 • Szybka adaptacja do zmieniającego się rynku -> wizualizacja problemu na procesie (alerty)
 • Budowanie poczucia wpływu -> Każdy w organizacji ma możliwość zgłoszenia problemu oraz pomysłu na jego usprawnianie
 • Lepsze prognozowanie zdarzeń -> Kadra zarządzająca jest świadoma z jakimi problemami borykają się dzisiaj pracownicy
Możliwość integracji systemów
Jedną z największych korzyści Nexio Visual Management jest możliwość integracji z każdą bazą lub źródłem danych:
 • ERP
 • CRM
 • Hurtownie danych
 • Systemy raportujące
 • Dane ze stron www

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt - sprzedaz@nexio.pl

Sprawdź nasze pozostałe produkty
PPK
Nexio PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Workforce Management
Nexio Workforce Management
Accident Management
Nexio Accident Management
Accident Management
Nexio Timesheet Management