You are currently viewing Nexio jest Agile

Nexio jest Agile

  • Post author:

W branży IT zwinne podejście do projektów wpływa na szybkość wytwarzania oprogramowania oraz możliwość dostosowywania się do zmian w trakcie realizacji projektu. Metodyki zwinne zdobywają coraz większą popularność dzięki swoje efektywności oraz skuteczności. „Don’t do agile, be agile” – podejście zwinne w realizacji projektów to dopiero początek, bycie „zwinnym” wymaga zmiany sposobu myślenia. Co oznacza „zwinność” na poziomie organizacji? Przedstawimy to na przykładzie transformacji Agile w firmy Nexio.

Wdrożenie zwinnych metod pracy jest drogą, a nie celem. W Nexio podchodzimy do tego zagadanienia bardzo poważnie. Transformacja, którą przechodzi Nexio jest naturalnym procesem dostosowywania się organizacji do potrzeb rynku. Stosowanie filzofii Agile pozwala na większą elastyczność oraz możliwość dostosowania się firmy do oczekiwań Klienta. Przy uruchamianiu projektu, Klient nie zawsze jest w stanie precyzyjnie określić funkcjonalności, których potrzebuje. Stosowanie się do pryncypiów Agile, takich jak „koncentracja na potrzebie biznesowej”, „dostarczanie na czas”, „rozwój iteracyjny”, umożliwia dostarczanie produktów również w przypadku zmiany wymagań w trakcie realizacji projektu.

Przyjęcie zwinnej filozofii w zarządzaniu firmą to nie tylko znajomość manifestu Agile czy stosowanie się do jej pryncypiów, ale przede wszyskim zmiany, które muszą nastąpić w samej organizacji. Transformacja Agile oznacza wdrożenie procesu zmian wpływających na kulturę organizacyjną firmy. W przypadku Nexio jedną z takich decyzji było wdrożenie elastycznej struktury, co umożliwiło kooperację pomiędzy zespołami. Zniesienie barier komunikacyjnych zaowocowało lepszą współpracą, dało możliwość współdzielenia zasobów, szybszego przepływu informacji oraz dzielenia się wiedzą. Kolejną decyzją na drodze transformacji było formalne powołanie zespołów projektowych oraz nadanie dużej niezależności kierownictwu średniego szczebla. Elastyczne podejście do obowiązków jest propagowane w firmie na wszystkich szczeblach, zgodnie z zasadą: „Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia”. Efektywność działania firmy opiera się na odpowiednim doborze uczestników zespołów oraz określonym podziale odpowiedzialności i zadań w zależności od kompetencji i ambicji pracowników.

Dużą zaletą podejścia zwinnego w funkcjonowaniu firmy jest samoorganizacja zespołów projektowych. Zbudowanie zespołu, który jest w stanie samodzielnie organizować swoją pracę nie jest prostym zadaniem, ale firma ma już sprawdzone w tym obszarze „patenty”. Interdyscyplinarne zespoły w Nexio powstają na bazie zmotywowanych oraz umocowanych do podejmowania decyzji pracowników. Samoorganizacja zespołów w Nexio osiągana jest poprzez dobrą współpracę oraz wspólnie wyznawane wartości. W Nexio organizacja pracy opiera się na wzajemnym zaufaniu oraz dobrych relacjach. Aby członkowie zespołu byli w stanie organizować swoją pracę muszą wziąć odpowiedzialność za wytwarzane produkty oraz proces ich wytwarzania. W Nexio efekt ten osiągnięty został poprzez strukturę oraz kulturę organizacji. Ważnym elementem budowania wspólnej wizji oraz sposobu funkcjonowania firmy jest system motywacyjny stosowany w Nexio. Pracownicy zaangażowani są w projekty nie tylko ze względu na łączącą ich pasję, ale również możliwość rozwoju własnych kompetencji. Członkowie zespołów projektowych nieustannie analizują swoją pracę i podejmują działania zwiększające wydajność.

Jedyną stałą rzeczą w sposobie działania firmy jest zmiana. W proces zmian zaangażowani są wszyscy pracowicy, niezależnie od tego czy jest to zmiana strony internetowej, implementacja nowego systemu rozliczeniowego, czy też wdrożenie nowych procesów wewnętrznych. Zmiany w Nexio mogą odbywać się tak dynamicznie dzięki sposobowi podejmowania decyzji oraz efektywnej komunikacji. W Nexio stosowana jest polityka drzwi otwartych, gdzie każdy pracownik ma możliwość przedstawienia swoich pomysłów. W firmie wspieramy się również w sytuacjach prywatnych, co tworzy niepowtarzalną więź oraz swobodę w kontaktach. Otwarta komunikacja przyspiesza proces wdrażania zmian oraz wpływa na zaangażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia.

Skuteczność działania Nexio doceniają nasi Klienci oraz Partnerzy, co umożliwia firmie rozszerzanie dzałalności również na rynki zagraniczne. Dzięki swojej dynamice firma Nexio pozyskała wielu strategicznych partnerów umożliwiających współpracę na rynkach Wielkiej Brytanii, Niemiec aż po krzemową dolinę. Nexio uczy się dużo na własnych doświadczeniach, ale chętnie korzysta też z doświadczeń innych. Budowę zwinnej organizacji zdolnej do ciągłej innowacji firma Nexio osiąga również poprzez liczne projekty badawcze, np. w obszarach AI, BigData.

Nie ma jednej recepty na sukces, ani prostej instrukcji umożliwiającej transformację firmy w stronę metodyk zwinnych. Wizja podążania Nexio w kierunku Agile wymagała opracowania strategii wprowadzania zmian oraz określenia mierzalnych wskaźników efektywności. Z perspektywy czasu stwierdzić można, że wejście firmy Nexio na drogę transformacji Agile przynosi korzystne efekty oraz daje możliwość dalszego rozwoju.

A jak wygląda to w praktyce? Zapraszamy do współpracy: