You are currently viewing Dzień Bota w Nexio

Dzień Bota w Nexio

  • Post author:

   10-go grudnia obchodzimy dzień BOT’a. Czym są BOT’y i jaką pełnią funkcję? Bot, chatBot to program, który potrafi przeprowadzić konwersację z człowiekiem przy użyciu języka naturalnego. Typowe zastosowania Bot’ów to odciążenie pracowników od powtarzalnych spraw, wsparcie sprzedaży, obsługa Klienta, rekrutacja, marketing. ChatBot’y mogą wykorzystywane być w różnych kanałach, w tym facebook, strona www, infolinia. Dzisiejsze BOT’y potrafią przeprowadzić rozmowę telefoniczną z Klientem przedstawić mu ofertę, pomóc w rozwiązaniu problemu.

   Rozwój chatBot’ów zainspirowany został pracami Alana Turinga, który w latach 50-tych zaproponował eksperyment znany jako Test Turinga. Test polega na weryfikacji zdolności maszyny do komunikacji z człowiekiem w sposób uniemożliwiający odróżnienie od rozmowy z innym człowiekiem. Dzisiejsze BOT’y potrafią więcej, umieją rozpoznawać obrazy, reagować na rozmówcę. Głównym modułem systemów chatbot jest silnik przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing -NLP).Treść przekazywana przez użytkownika jest poddawana analizie, w tym ustalana jest intencja (ang. intent) oraz dodatkowe parametry (ang. entities). Intencja łączy przekazaną treść z reakcją bot’a i jego odpowiedzią.

  W firmie Nexio Management zajmujemy się tworzeniem chatBot’ów. Zbudowaliśmy rozwiązania do wspierania procesu rekrutacji, prezentacji oferty firmy, systemów rezerwacji, obsługi procesów windykacji. Nasze chatBot’y potrafią korzystać z istniejących baz wiedzy, dokonywać klasyfikacji zgłoszeń i dawać szybkie odpowiedzi i porady co bezpośrednio przekłada się na koszty utrzymania konsultantów call-center i back-office. Rozwój systemów ChatBot będzie nadal postępował, a inteligencja rozwiązań rosła wraz z większym dostępem do danych i mocy obliczeniowej. Systemy już potrafią same uczyć się z dostępnych źródeł i zdobywać wiedzę w tempie przekraczającym możliwości człowieka. Dziś tworząc nowego Bot’a możemy zdefiniować określone cechy w tym jego osobowość. Czy problemami z zachowaniem inteligentnych Bot’ów w przyszłości zajmować się będą robo-terapeuci jak sugeruje to Isaac Asimov w opowiadaniach „Ja, Robot”?

Czego chcielibyśmy życzyć naszym BOT’om z okazji ich święta?