FUNDUSZ DEDYKOWANY B+R

Mając na celu dalszy dynamiczny rozwój firmy oraz poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług, Nexio Management od stycznia 2019 roku zostało głównym inwestorem i udziałowcem w funduszu inwestycyjnym Platinum Alfa. Celem powstania Funduszu są inwestycje dokonywane w prace badawczo-rozwojowe B+R, które niosą ze sobą duże możliwości rozwoju i osiągania ponadprzeciętnego zysku przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z filozofią działania, Fundusz będzie promował na rynku i wśród wynalazców podejście do prowadzenia prac B+R jak do działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, gdzie działalności B+R powinno towarzyszyć szacowanie ryzyka, kosztów i stopy zwrotu, a działalność ta powinna być postrzegana jako działalność inwestycyjna, która ma przynieść przedsiębiorstwu lub wynalazcy zakładane korzyści. Celem i kluczowym doświadczeniem Funduszu jest pomoc pomysłodawcom w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne biznesy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na komercjalizację wyników badań naukowych i na etapie kolejnych rund finansowania.

Mamy już pierwsze projekty w realizacji inwestycyjnej, zapraszamy pomysłodawców i osoby z „otwartym umysłem” i chęciami do zdobywania celów naukowo-biznesowych do rozmowy i współpracy.

Więcej informacji na platinumalfa.eu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Nexio Management Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa
NIP: 525-23-65-494

tel.: +48 22 244 13 50
e-mail: biuro@nexio.pl
sprzedaż: sprzedaz@nexio.pl
rekrutacja: rekrutacja@nexio.pl